Storingsdienst: bel ons 24 uur 7 dagen per week (0575) 20 00 20 info@kimenai.eu

Header image

Technisch beheer

Technisch beheer

Kimenai Installatiebeheer BV is een innovatieve vertrouwde installateur die kennis heeft van verantwoord beheer van gebouw gebonden installaties. Door ons te verdiepen in het primaire proces van onze opdrachtgevers zijn wij in staat om praktisch te ontzorgen in combinatie met exploitatieverlaging door slimme toepassingen met weinig techniek (installminderen) en grote functionaliteit.  Hierbij ligt de focus op hoge bedrijfszekerheid en lage kosten in combinatie met een warme service.

Kimenai Installatiebeheer BV is een warm voorstander van ketenintegratie daar waar eventueel de kennis ontbeert zoeken wij partners die deel willen nemen in een model wat ketenintegratie bevorderd. Dit met als uitgangspunt “Samen Vertrouwd Sterker”  Op deze wijze kunnen onze opdrachtgevers, die een belangrijk onderdeel van de keten zijn, profiteren van een  enthousiaste club mensen die gemeenschappelijk slimme zaken ontwikkelen die ten goede komen aan een lagere exploitatielast van het vastgoed en minder verbruik van grondstoffen.

Exploitatie

De kosten die gemoeid zijn met het energiegebruik van een gebouw zijn een substantieel onderdeel van de kosten die gemoeid zijn t.b.v. het technisch onderhoud. Door hier proactief op te sturen en zodoende ook het verbruik te beïnvloeden zijn wij steeds meer in staat concrete resultaat verplichtingen aan te gaan voor een langere periode. Doelstelling van deze benadering is Energie+Onderhoud= 2 maar moet worden Energie+Onderhoud=1 Wij zijn graag bereid u hierover vrijblijvend te informeren.